Kurs Stomatologii i Chirurgii szczękowo-twarzowej gryzoni i zajęczaków