Przeskocz do treści

Francesco Carrani

Warsztaty z cytologii zwierząt egzotycznych 22.07.2017

Dr Francesco Carrani jest lekarzem weterynarii oraz specjalistą patologii klinicznej małych zwierząt. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie w 1992 r. z wynikiem 110/110. W roku 1994 uzyskał tytuł specjalisty patologii klinicznej broniąc pracę doktorską nt. ostrej niewydolności nerek u psów i kotów.

Jest uczestnikiem licznych kursów specjalistycznych we Włoszech i za granicą poświęconych cytologii małych zwierząt, onkologii i wykorzystaniu nowoczesnych technik obrazowania w diagnostyce weterynaryjnej.

Współautor podręcznika nt. dobrych praktyk w weterynarii (ANMVI) oraz członek Europejskiego Towarzystwa Patologii Weterynaryjnej (ESVCP), Włoskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (SCIVAC) i grona lekarzy weterynarii specjalistów cytologii i onkologii.

Od 1998 do 2017 roku był dyrektorem regionalnego centrum referencyjnego ds. cytologii oraz 24-godzinnej kliniki weterynaryjnej “Cascina” w Pizie, gdzie zajmował się głównie cytologią, patologią kliniczną, chorobami wewnętrznymi i obrazowaniem diagnostycznym.

Od roku 2003 jest prowadzącym kursów cytologii we Włoszech i za granicą oraz wykładowcą na międzynarodowych kongresach.

Autor rozdziału "Cytologia tkanki mięśni szkieletowych" książki "Cytologia psa i kota" oraz artykułów o z zakresu cytologii. 

Lubi fotografię, łowienie ryb oraz zbieranie grzybów.