Rejestracja

Formularz rejestracyjny dla polskich uczestników na konferencję znajduje się tutaj: REJESTRACJA

KONFERENCJA (16-17.12)

DATA

LEKARZ WETERYNARII

STUDENT/TECHNIK

1.08 – 15.10

600 zł

400 zł

16.10 – 30.11

700 zł

500 zł

WARSZTATY (15.12)

Chirurgia szczękowa ze stomatologią (g. 9-13:30)

750 zł

Chirurgia miękka (g. 14:30-19:00)

750 zł

Chirurgia miękka i chirurgia szczękowa ze stomatologią

1400 zł

MASTERCLASS (18.12)

Interaktywny masterclass (g. 9-13:30)

450 zł